Make your own free website on Tripod.com

Komen dan Buku Pelawat

Beritahu kami apa pandangan anda mengenai laman web, organisasi, aktiviti atau apa sahaja tentang PAS Kawasan Senai. Kami amat mengalu-alukan semua komen dan saranan anda.

Apa jenis komen yang anda ingin buat?

Aduan    Masalah     Cadangan      Pujian

Mengenai apakah yang anda ingin komen ?

Lain-lain:

Taipkan komen anda di ruangan yang disediakan di bawah ini:

Bagaimana untuk menghubungi anda?

Nama     
E-mail   
Tel      
Fax       
Sila hubungi saya mengenai perkara ini.


Anda juga boleh menghantar komen anda melalui e-mail : pasbakri@hotmail.com